Mắm Ruốc Huế 500ml – Đặc sản Huế – Chai lớn (Loại đặc biệt)

26.000