Bảng giá

STTCHỦNG LOẠIĐVTĐƠN GIÁ
ABÁO GIÁ CỬA NHÔM VIỆT PHÁP
1Cửa sổ trượt 2 cánh:  khung nhôm hệ 2600, kính dán an toàn trắng trong 6.38mm, keo vít, hoàn thiệnM21.200.000
   Phụ kiện cửa trượt 2 cánh: bánh xe trượt, chốt sò, chống nhấc..Bộ250.000
2Cửa sổ mở quay 1 cánh:  khung nhôm hệ 4400 Việt Pháp, kính dán an toàn 6.38mm, keo, vít, lắp đặt hoàn thiệnM21.250.000
   Phụ kiện cửa sổ mở quay 1 cánh: bản lề chữ A, tay caiBộ200.000
3Cửa sổ mở hất 1 cánh:  khung nhôm hệ 4400 Việt Pháp, kính dán an toàn 6.38mm, keo, vít, lắp đặt hoàn thiệnM21.250.000
   Phụ kiện cửa sổ mở quay 1 cánh: bản lề chữ A, tay cài, chống saoBộ250.000
4Cửa đi 1 cánh mở quay:  khung nhôm hệ 450, kính an toàn 6.38mm, keo vít, lắp đặt hoàn thiệnM21.400.000
   Phụ kiện cửa đi 1 cánh: khóa tay gạt, bản lề cốiBộ550.000
5Cửa đi trượt 2 cánh:  khung nhôm hệ 2600 Việt Pháp, kính dán 6.38mm trắng trong, keo, vít, lắp đặt hoàn thiện.M21.200.000
   Phụ kiện cửa đi trượt 2 cánh: chốt âm, bánh xe trượtBộ250.000
6Vách cố định:  khung nhôm hệ 4400 Việt pháp, kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, vít, keo, hoàn thiện.M21.000.000
BBÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA
1Cửa sổ trượt 2 cánh Xingfa:  khung nhôm hệ 93 Xingfa, kính dán an toàn trắng trong 6.38mm, keo vít, hoàn thiệnM21.600.000
   Phụ kiện cửa trượt 2 cánh (Kinlong): bánh xe trượt, chốt âm tự sập..Bộ350.000
2Cửa sổ mở quay 1 cánh Xingfa:  khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm, keo, vít, lắp đặt hoàn thiệnM21.750.000
   Phụ kiện cửa sổ mở quay 1 cánh(Kinlong): bản lề chữ A, tay cài đa điểmBộ450.000
3Cửa sổ mở hất 1 cánh:  khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm, keo, vít, lắp đặt hoàn thiệnM21.750.000
   Phụ kiện cửa sổ mở quay 1 cánh(Kinlong): bản lề chữ A, tay cài đa điểm, chống sao.Bộ550.000
4Cửa đi 1 cánh mở quay:  khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính an toàn 6.38mm, keo vít, lắp đặt hoàn thiệnM21.800.000
   Phụ kiện cửa đi 1 cánh (Kinlong): khóa tay gạt, bản lề cốiBộ1.250.000
5Cửa đi trượt 2 cánh:  khung nhôm hệ 93 Xingfa, kính dán an toàn trắng trong 6.38mm, keo vít, hoàn thiệnM21.750.000
   Phụ kiện cửa đi trượt 2 cánh (Kinlong): tay cài đa điểm, bánh xe trượtBộ450.000
6Vách cố định:   khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, vít, keo, hoàn thiện.M21.400.000
DBÁO GIÁ CỬA NHÔM HYUNDAI
1Cửa sổ các loại:   khung nhôm hệ Hyundai, kính dán an toàn 6.38mm, keo, vít, lắp hoàn thiệnM21.400.000
   Phụ kiện cửa sổBộ350.000
2Cửa đi các loại:   khung nhôm hệ Hyundai, kính dán an toàn 6.38mm, keo, vít, lắp hoàn thiệnM21.500.000
   Phụ kiện cửa điBộ600.000